396336565026791
 

Ook uw verwerkers zijn belangrijk !

"Op 15 december 2020 kondigde de Ierse gegevensbeschermingscommissie (" DPC ") haar besluit aan om Twitter International Company (" Twitter ") een boete van € 450.000 te geven wegens het niet onmiddellijk op de hoogte stellen van een datalek met betrekking tot EU-persoonsgegevens in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). [...] de betekenis van de beslissing ligt eigenlijk in de boodschap dat Verwerkingsverantwoordelijken niet kunnen ontsnappen aan hun meldingsplicht wegens inbreuken vanwege tekortkomingen van hun Verwerkers.


[…] De DPC heeft echter vastgesteld dat een Verwerkingsverantwoordelijke geen excuses kon maken voor een vertraagde melding van een inbreuk op basis van een tekortkoming van zijn Verwerker. Hoewel de DPC opmerkte dat, in overeenstemming met de AVG-richtlijnen voor gegevensinbreuken van de EU-autoriteiten, een verwerkingsverantwoordelijke geacht moet worden "kennis te nemen" van de schending wanneer hij hiervan op de hoogte wordt gebracht door de verwerker, heeft de verwerkingsverantwoordelijke de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat voldoende maatregelen en een effectief proces om een ​​snelle bewustwording en de tijdige melding van datalekken te vergemakkelijken, ook wanneer de verwerking wordt uitbesteed aan een verwerker. "

bron : EDPO


3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven