GDPR verplicht een aantal organisaties om een DPO te benoemen. Wanneer gevoelige persoonlijke gegevens verwerkt worden, wanneer het bedrijf het gedrag van betrokkenen op grote schaal volgt of wanneer het een openbare organisatie betreft.

Het gaat allemaal over termen zoals :dpo dataprotection gdpr avg compliancy

 

Maar zelfs als je bedrijf niet verplicht is om een DPO aan te stellen, wordt het toch aangeraden. In data privacy wil je niet het risico lopen om zaken te vergeten en dus niet GDPR conformiteit te bieden. Denk dan aan : de rechten van uw werknemers of klanten, de verplichte invulling van het activiteitenregister of datalek, enz.

De belangrijkste taak van een  Data Protection Officer is ervoor te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de Europese GDPR-wetgeving.

Meer en meer bedrijven aarzelen om een eigen medewerker aan te stellen als DPO. Deze personen, die het dan erbij nemen zijn voor andere taken aangenomen. Daarom is het inhuren van een DPO een interessante, zekere, onpartijdige en goedkopere oplossing soms. 

Flexibiliteit Je kiest de expertise van uw voorkeur, de consultancy tijd die nodig is en het budget dat u bereid bent te besteden.

Volledige toewijding: U betaalt deze man voor zijn prestaties die hij U uur per uur kan bewijzen en waard maken. Een intern aangewezen DPO heeft normaliter andere taken te doen die kunnen interfereren met zijn DPO functie.

Onafhankelijkheid: Wettelijk bepaald dient een DPO onafhankelijk te zijn, rapporteert hij aan het hoogste niveau. Ze zijn neutraal en objectief. Ze dienen alle belangenconflicten te vermijden of ze moeten stoppen met hun opdracht. Dit is de wet. Interne werknemers zouden meer aarzelen om openhartig te spreken met hun upline managers en kunnen die onpartijdigheid moeilijk garanderen.

Expertise: Een ingehuurde DPO's ervaring, opgedaan buiten uw organisatie, in vergelijkbare bedrijfstakken of elders, zijn een grote plus. Ze denken snel mee.

Beschikbaarheid: Een externe DPO dient wettelijk te garanderen dat hij zijn taken kan vervolmaken met de middelen die hij ter beschikking krijgt maar ook dient hij de tijd te garanderen dat hij aan de verantwoordelijkheid binnen uw bedrijf besteden zal.

Kosten van opleiding: Uw eigen personeel opleiden in deze toch complexe materie kan U tijd en geld kosten. Bij het inhuren van een DPO koopt U deze kennis erbij. Uw externe DPO-as-a-service zal de awareness binnen je bedrijf verhogen.