396336565026791
 
 
wdcom360 background.PNG

Gecertificeerde Opleidingen

WDCOM360 genoot van :

 

 • DPO-opleiding aan de Nederlandse Privacy Academie.

 • Geregistreerd & gecertifëerd bij EIPACC als Europese Data Professional

 • Certified trained in GDPR for Marketers by the Renault-Nissan Alliance

 • Trained in GDPR Compliance-Essential training, Marketing Foundations and Personalization, Writing Ad Copy, Advertising Foundations, 

 • Certificate of Security by Infosec IQ

 
dpo.jpg

Wat zijn de werkzaamheden van een DPO/FG?

De activiteiten van de Functionaris voor de Gegevensbescherming omvatten onder meer:

 • Toezicht houden

 • Verzamelen van inventarisaties van gegevensverwerkingen

 • Ontwikkelen van interne regelingen

 • Bijhouden van meldingen van gegevensverwerkingen

 • Behandelen van vragen en klachten van personeelsleden, klanten, patiënten

 • Geven van voorlichting

 • Adviseren over technologie en beveiliging, waaronder voorlichting over Privacy by Design en Privacy by Default

AVG-800-x-500-800x450.jpg

Wat is de AVG ?

De AVG stelt (in artikel 37 ) een Data Protection Officer verplicht bij:

 • Organisaties die bepaalde categorieën (bijzondere) persoonsgegevens verwerken

 • Organisaties die op grote schaal individuen 'regelmatig en stelselmatig' volgen of naar hen communiceren

 • Publieke organisaties en overheidsinstanties (uitgezonderd rechtbanken)

Image by Callum Shaw

Een DPO moet onafhankelijk kunnen werken.

Hij of zij rapporteert aan de Raad van Bestuur. Er is overleg mogelijk met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).  Het feit dat deze instantie steeds meer bevoegdheden krijgt en hogere boetes kan uitdelen, vormt naar verwachting een krachtige impuls voor bedrijven om 'privacycompliant' te worden en een Data Protection Officer aan te stellen