wdcom360 background.PNG

Gecertificeerde Opleidingen

WDCOM360 genoot van :

 

 • de DPO-opleiding aan de Nederlandse Privacy Academie, vervolmaakt onder leiding van Mr.drs. Romeo Kadir, Chairman EADPP Certification Committee working on the EADPP Certification Scheme for Certified Data Protection Officer as official EU Certification Mark.

 • Certified European door EIPACC Certification Consultants en opgenomen in het European Register of European Data Protection Professionals.

 • Certified trained in GDPR for Marketers by the Renault-Nissan Alliance

 • Trained in GDPR Compliance-Essential training, Marketing Foundations and Personalization, Writing Ad Copy, Advertising Foundations, 

 • Certificate of Security by Infosec IQ

Verder genoten we van specifiek trainingen inzake marketing, Inkoop, Juridische verwerking van persoonsgegevensverwerking, Opmaken van Data Protection Agreemens (DPA), International Transfer Agreements (ITA), Digital Security en Advertising Foundations.

Ervaring

Tevens beroept WDCOM360 zich op meer dan 40 jaar ervaring in de zakenwereld.  Productie, Aftersales, Sales, Marketing, Financiën zijn begrippen waarin we ons thuis voelen. Al de jaren in verschillende takken bij kmo's en multinationals in Europa garanderen u de nodige knowhow en geeft ons de power om mee te denken.

Als Data Protection Officer voor een multinational is de zaakvoerder op zeer bekend terrein actief wat het comfortabel samenwerken maakt. U zal een moeilijke wetgeving begrijpen door zijn vertaling in mensentaal.

Wat kan WDCOM360 voor U betekenen ?

 1. Dataflow analyse omtrent personal data sensitiviteit 

 2. GDPR Consultancy en audit voor en van uw bedrijf (0-measurement, actieplannen, implementatiebegeleiding, auditing)

 3. Risk assessment (wettelijk verplichte DPIA analyse)

 4. Opleiding en Awareness training omtrent GDPR , de aanverwante verplichtingen en impact, voor al uw medewerkers

 5. Begeleiding als DPO-as-a-service voor uw persoonsgegevensbeheer en -processen.

 6. Optreden als uw officiële DPO naar de Gegevensautoriteit toe.

Waarom WDCOM360 ?

- ruime praktijkervaring 

- sterk maatwerk 

- verstaanbare taal over GDPR en AVG

- wettelijk onpartijdig advies  met uitsluiting van elk belangenconflict

- variabele formules inpasbaar in uw budget

Image by Callum Shaw

Een DPO moet onafhankelijk kunnen werken.

Hij of zij rapporteert aan de Raad van Bestuur. Er is overleg mogelijk met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).  Het feit dat deze instantie steeds meer bevoegdheden krijgt en hogere boetes kan uitdelen, vormt naar verwachting een krachtige impuls voor bedrijven om 'privacycompliant' te worden en een Data Protection Officer aan te stellen

 
 
AVG-800-x-500-800x450.jpg

Wat is de AVG ?

De AVG stelt (in artikel 37 ) een Data Protection Officer verplicht bij:

 • Organisaties die bepaalde categorieën (bijzondere) persoonsgegevens verwerken

 • Organisaties die op grote schaal individuen 'regelmatig en stelselmatig' volgen of naar hen communiceren

 • Publieke organisaties en overheidsinstanties (uitgezonderd rechtbanken)

dpo.jpg

Wat zijn de werkzaamheden van een DPO/FG?

De activiteiten van de Functionaris voor de Gegevensbescherming omvatten onder meer:

 • Toezicht houden

 • Verzamelen van inventarisaties van gegevensverwerkingen

 • Ontwikkelen van interne regelingen

 • Bijhouden van meldingen van gegevensverwerkingen

 • Behandelen van vragen en klachten van personeelsleden, klanten, patiënten

 • Geven van voorlichting

 • Adviseren over technologie en beveiliging, waaronder voorlichting over Privacy by Design en Privacy by Default

 
Wie deed beroep op onze advies?